Tarinoita
Helli Mellanouran (1914-2004) muistelmat
Erkki Nurmi muistelee isäänsä Esko Nurmea
Rovasti Paavo Lehtisen muistelmat (Alexandra Malmgrenin poika)
Lauri Hakosalon juttuja
Mikko Järvenpää muistelee
Juhani Aallon muisteluita
Mikko Salmela muistelee
Pirjo Koivukorven runoja
Torsti Peltoniemi muistelee
Pertti Kohvakka muistelee
Evakko Paula Penttilä muistelee
Erkki Vanhatalon tarinat
Jukka Uusitalon tarinat...
Lauri Tuomisen tarinat
Seppo Haukorannan tarinat
Aku Tieran kirjoitukset
Veikko Heikkilä muistelee
Värem päreet ja muita kirjoituksia (Antti Mikonpoika Väre)
Finnish at heart / Arnold Toivosen tytär Karin Bauser
Kaljaasi nimeltään Faakerin Anna
Antti Yliknuussin tarinoita
Matruusi Jukka Anttilan merimiesmuistoja
Tarinoita > Lauri Hakosalon juttuja > Merikarvian karjalaiset, asiakirjat kertovat seuraavaa:
« Edellinen | Seuraava »

Merikarvian karjalaiset, asiakirjat kertovat seuraavaa:

Merikarvian Karjalaisseura ry perustettiin 20.3.1946.

Perustajajäsenet: Puheenjohtaja Martti Olavi Tiittanen, sihteeri, opettaja Martta Hanski Peipusta, varapuheenjohtaja, maanviljelijä Juho Moilanen.

Martti Tiittanen oli syntyisin Jaakkimasta, s. 11.6.1911, pienviljelijä Ylikylästä. Talollinen Juho Moilanen, s. 26.1.1889, Jaakkimasta. Kauppias Toivo Aleksander Pulkkinen, s. 15.5.1901 Impilahdella, asui myös Pitkärannalla. Opettajatar Martta Hanski Peipusta, s. 6.6.1903, Lappeella. Kansakoulunopettaja, leskirouva Maria Matilda Sokka os. Vakkilainen, s. 14.3.1884 Viipurissa. Opettajatar Maija Stiina Rastas Ylikylästä, s. 16.1.1891, oli syntynyt Uudellakirkolla. Palstatilallinen Aukusti Aaprahaminpoika Putus, s. 24.9.1890, oli syntynyt Kuolemanjärvellä. Rouva Vilajoelta Hilja Matintytär Ravi os. Pukki, s. 3.10.1912, oli syntynyt Säkkijärvellä. Talollinen Edvard Tuomaanpoika Anttalainen, s. 22.11.1905, oli syntynyt Kuolemanjärvellä. Talollisen poika Eino Tuomas Tuomaanpoika Kukko, s. 19.1.1915, oli syntynyt Kuolemanjärvellä.Kirvesmies Viktor Aleksander Salomonpoika Iivonen, s. 30.1.1890, oli syntynyt Viipurin maalaiskunnassa. Talollisen poika Aarne Olavi Tiilikka, s. 28.7.1921, oli syntynyt Jaakkimassa. Myymälänhoitajan leski Elina Härkönen Ylikylästä, s. 23.9.1904, oli syntynyt Antreassa. Talollisen tytär Elma Riitta Uimonen, s. 23.6.1927, oli syntynyt Jaakkimassa. Palstatilallisen poika Aarne Oskar Aukust Putus, s. 12.3.1922, oli syntynyt Kuolemanjärvellä.

Merikarvian Karjalaisseura merkittiin yhdistysrekisteriin 20.4.1946. Yhdistyksen rekisterinumero on 1/2100. Hakemus tuli oikeusministeriöön 28.3.1946.

Yhdistyksen säännöt ovat tallella. Yhdistyksen tarkoituksena on olla kotiseudultaan siirtyneiden karjalaisten keskeisenä yhdyssiteenä ja toimia heidän taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen asemansa tukemiseksi. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liittoon.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen hallituksena toimii johtokunta, jonka vuosikokous valitseekolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu 12 jäsentä ja kolme varajäsentä. Kokous onpäätösvaltainen, kun 8 jäsentä on paikalla.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa.

Jos yhdistys lakkaa, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen siirtoväen hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle samaan tarkoitukseen käytettäväksi. Tänään voidaan todeta, että seuran toiminta on päättynyt.

Merikarvian Karjalaisseuran johtokunta kokoontui 13.1.1946 Sataman kansakoululla.(kansakoulutalossa). Saapuvilla olivat pj. Martti Tiittanen ja jäsenistä Juho Moilanen, Tilda Sokka, Hilja Ravi, August Putus, Viktor Iivonen, Eino Kukko, Edvard Anttalainen, Elina Härkönen ja Aarne
Putus. Sihteerinä toimi Martta Hanski.

Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Martti Tiittanen, ja varapuheenjohtajaksi Juho Moilanen ja sihteeriksi Martta Hanski sekä rahastonhoitajaksi Toivo Pulkkinen. Merkittiin, että jos 7 jäsentä on
paikalla, kokous on päätösvaltainen. Vertaa säännöt!

Yhdistyksen ilmoitukset päätettiin julkaista ”Karjalassa” ja Merikarvia-Siikaisissa eli pitäjän paikallislehdessä

Yleinen kokous päätettiin pitää 27.1. Sataman kansakoululla kello 13.00. Yleiselle kokoukselle esitetään: valitaan johtokuntaa yksi jäsen lisää, jäsenmaksun suuruudeksi 50mk tavallisilta ja 100mk kannattavilta jäseniltä vuodessa. Pyydetään edustaja Karjalan Liitosta kokoukseen mukaan.

Päätettiin pyytää pastori Teuvo Innola puhumaan tilaisuuteemme. Lisäksi runon lausuu opettaja Maria Sokka, tervehdyksen pitää Edvard Anttalainen. Arvotaan kaakku, jonka lupautui tekemään opettaja Hilja Ravi. Arvan hinta 10mk.

Yleinen kokous siis pidettiin 27.1.1946. Paikalla oli 25 jäsentä. valittiin kokouksen virkailijat: pj. Anttalainen, sihteeriksi Tilda Sokka. Pöytäkirjan tarkastavat Aarne Putus ja Tauno Kukko.

Kokous aloitettiin virrellä 348. Pastori Innola piti puheen ja opettaja Sokka lausui runon. Väliajalla arvottiin kaakku. Sitten laulettiin Karjalaisten laulu. Aloitettiin virallinen kokous. Puheenjohtaja luki
Karjala-Liiton kiertokirjeitä. Toivo Kekki valittiin Karjala-Liitolle ilmoittamaan vapaaehtoisesti myytäviksi tulevista tiloista.

Valittiin johtokuntaan yksi uusi jäsen, joka oli opettaja Maija Rastas.
Tilintarkastajiksi valittiin rouva Elma Laakso ja pastori Innola sekä varalle Hellen Harju ja Tauno Kukko.

Valittiin 6-jäseninen toimikunta järjestämään juhlia ja iltamia: Aarne Tiilikka, Aarne Putus, Elma Uimonen, Kaarina Tiilikka, rouva Elma Laakso ja rouva Irja Huhtinen ja varalle rouva Hellen Harju, Tauno Kukko ja Aimo Putus.

Laadittiin toimintasuunnitelma:

1. jäsenkokouksia vähintään kerran kuukaudessa.
2. tutustumiskokouksia siirtolaisten ja paikkakuntalaisten kesken eri puolilla pitäjää pastori
Innolan esityksen mukaisesti.
3. perheiltoja vapain ohjelmin Karjalaisten kesken ns. tutustumisiltoja
4. kesäjuhla
5. ohjelmallisia, aatteellisia, mutta ei yksistään tanssi-iltamia järjestetään.

Ensimmäinen perhe- eli tutustumisilta pidetään 6.2.kello 19 rouva Rastaan luona Ylikylän koululla, jossa tehtiin ensimmäinen tulo- ja menoarvio: jäsenmaksuista 2.500mk ja iltamista ja juhlista 10.000mk sekä perheilloista 3.000mk eli yhteensä 15.500mk. Menot: Kansliatarpeet 400mk, postikulut 600mk, iltamakulut 6.000mk, ilmoituskulut 2.000mk, edustuskulut 5.000mk ja sekalaiset kulut 1.500mk eli kulut yhteensä 15.500mk.

Valittiin edustajaksi piirin kokouksiin Edvard Anttalainen.

Johtokunta kokoontui 10.3.1946 puheenjohtajan asunnossa seurakuntatalolla. Läsnä olivat puheenjohtaja Martti Tiittanen, rahastonhoitaja T. Pulkkinen, Maija Rastas, Tilda Sokka, Hilja Ravi, Aarne Putus, Juho Moilanen, Iivonen, E. Anttalainen, Kukko ja Elina Härkönen. Sihteerinä toimi Martta Hanski.

Johtokunta käsitteli Karjala-Liiton kiertokirjeen nro 7/46 ja nro 11/46 ja Satakunnan piirin kirjettä nro 4/46. Koskivat edustajan lähettämistä Helsinkiin 17.3.pidettävään edustajainkokoukseen ja 18.3. pidettävään vuosikokoukseen. Sinne lähtee puheenjohtaja Martti Tiittanen, jonka matkakuluihin annetaan kassasta 1.200mk.

Satakunnan piirin karjalaisten hiihtokisoihin Karkkuun ei lähetetä ketään. Luettiin Maakansan ja Karjalan Aamun lähettämiä kirjeitä.

Johtokunta päätti lähettää rekisteriin menevät asiakirjat viimeistään 23.3.

Keskusteltiin ohjelmallisen tilaisuuden järjestämisestä johonkin syrjäkylään. Innola ja Sokka järjestävät tilaisuuden.

Johtokunnan kokous pidettiin Sataman kansakoululla 27.1.1946. Karjala-Liitolle ilmoitettiin, että yhdistyksen jäsenluku on 22.

Johtokunnan kokous pidettiin 17.4.1946 seurakuntatuvalla. Keskusteltiin mahdollisuudesta pitää hengellinen tilaisuus helluntaina Merikarvian kirkossa. Päätettiin pyytää puhujaksi Jaakkiman kirkkoherra Sinkkonen, Viipurin seurakunnan kirkkoherra asessori Helle ja rovasti Santavuori sekä oman paikkakunnan papit. Pyydetään Merikarvian kirkkokuoro laulamaan. Ravintolan aikaansaamiseksi päätettiin kääntyä kansanhuollon puoleen pyytäen ostolupaa jauhoja ym. ostoon. Yliemännäksi valittiin Ellen Tiittanen. Tilaisuudesta kerrotaan Satakunnan Kansassa ja pylväsilmoituksin. Matkat Porista Merikarvialle maksetaan kassan varoista puhujille.

Yhdistyksen syyskokous 3.11.1946 seurakuntatuvassa, valittiin puheenjohtajaksi kauppias Toivo Pulkkinen ja sihteeriksi Elma Laakso. Luettiin ja hyväksyttiin Karjalaisseurojen säännöt. Pidettiin tärkeänä, että Suomen Punaisen Ristin jakotilaisuuksissa on Karjalaisten valitsemat edustajat läsnä. Johtokuntaan valittiin puuttuvien jäsenten tilalle Sirkka Pekki ja Kalle Rastas. Syystoiminnasta keskusteltiin ja päätettiin:

1. tehdä Pooskeriin retki ja pitää tutustumisillanviettoja sekä hengellinen iltama. Ne päätettiin pitää joka toinen keskiviikko.

Ostettiin seuralle hengellinen laulukirja ja nuottivihko.

Johtokunta kokoontui 26.1.1947 Sataman koululla. Karjala-Liitto muistutti toimintakertomusten lähettämisestä. Kalevala juhla päätettiin pitää joko Kalevalanpäivänä tai seuraavana lauantaina tai sunnuntaina riippuen Palokuntatalon saamisesta käyttöön. Taloa kysyy Aarne Tiilikka. Tilataan puhuja Karjala-liitosta. Karjalan Aamun asiamieheksi valittiin Sirkka Pekki.

Vuosikokous pidettiin 9.2.1947 Ylikylän Uudella kansakoululla. Saapuvilla oli 20 jäsentä. Luettiin seuran toimintakertomus. Valittiin johtokuntaan: Pentti Herrala ja Elma Laakso. Tilintarkastajiksi valittiin Maija Riihivaara ja Teuvo Innola, varalle neiti Lempi Rytkölä ja Viljo Pudas. Huvitoimikuntaan valittiin entisten lisäksi neidit Lempi Rytkölä, Jääskeläinen, Sirkka Pekki ja Viljo Putus ja Pentti Herrala. Seuran toimintasuunnitelma: Yhdet iltamat pidetään ja yhdet kesäjuhlat. Tutustumisillanviettoja päätettiin pitää entiseen tapaan kodeissa joka toinen keskiviikko. Keskusteltiin 28.2. Seurojentalossa pidettävästä Kalevalajuhlasta. Huvitoimikunnan ohjelmasuunnitelma hyväksyttiin muutamin lisäyksin. Juhla alkaa tasan 20. Kuuluttajana on kauppias Pulkkinen. Tarjouluksi laitetaan korviketta ja karjalanpiirakoita. Kaksi kakkua arvotaan. Emäntänä häärii Elli Tiittanen. Päätettiin valita syrjäkyliin asiamiehiä hankkimaan siellä asuvia karjalaisia jäseniksi.

31.8.1947 saapuvilla oli 11 jäsentä. Karjalaisseura perusti valitsijayhdistyksen Merikarvian vuoden 1947 kunnallisvaaleja varten. Vaalitoimikuntaan valittiin E. Anttalainen, Otto Kärkkäinen, Muurinen ja Elma Laakso. Yleisessä kokouksessa valitaan vaaliehdokkaat.

Seuran yleinen kokous pidettiin 12.10.1947 Ahlströmin koulussa ja läsnä oli 11 jäsentä. Keskusteltiin karjalaisten osallistumisesta kunnallisvaaleihin. Merikarvialaiset maanviljelijät olivat ehdottaneet karjalaisen edustuksen sijoittamisesta heidän listalle toiselle sijalle. Se herätti karjalaisissa vastustusta. Päätettiin laatia oma lista: Ensimmäiseksi ehdokkaaksi valittiin Antti Muurinen Järvilehdosta, toiseksi pyydetään opettaja Pekka Kyläkoski, joka suostui. Kolmanneksi valittiin vaatturi Otto Kärkkäinen. Listan asiamieheksi valittiin Arvo Harju ja varalle Antti Muurinen Pooskerista. Päätettiin pyrkiä listallaan oikeiston kanssa vaaliliittoon. Otsikoksi listaan päätettiin laittaa: Karjalaisten ja kantaväestön yhteistyö. Autoilija Harju lupasi Karjalaisseuran kustannuksella saattaa autollaan pitkämatkalaisia karjalaisia vaalipaikoille.

Johtokunnan kokous oli Tiittasella 30.1.1948. Kalevalajuhlaan pyydettiin opettaja Sulinia lausumaan. Mieskuoroa pyydetään laulamaan. Rouva Rastas esittää murretta. Tervehdyspuheen esittää Edvard Anttalainen. Juhlapuhujaksi ellei Liitto sitä lähetä, pyydetään pastori Teuvo innola. Opettaja Lastulta pyydetään, voisiko hän järjestää Kalevalajuhlaan kansantanssia. Kalevalaa lukee Martta Hanski. Juhla alkaa klo 19.30. Juhlaan järjestetään ravintola. Hilja Rastas paistaa munkkeja. Arvontaan tehdään kaakku Pulkkisella. Kahvinkeittäjäksi Fiina Pukki ja Elina Härkönen, kakkuarpoja tehdään 99kpl ja myydään 20mk kappale.

Vuosikokous pidettiin 7.3.1948. Läsnä oli 25 jäsentä. Päätettiin jäsenmaksuksi 30mk. Tulo ja menoarvioksi tuli 15.000mk. Pidetään kesäjuhlat. Ompeluiltoihin päätettiin asettaa vapaaehtoinen maksu tarjoulusta.

Päätettiin pienentää johtokunta 6 jäseneen ja 3 varajäseneen. Valittiin Antti Muurinen, Toivo Hannukainen, Aarne Putus, Martti Tiittanen, Toivo Pulkkinen ja Hilja Ravi sekä varalle Martta Hanski, Eino Kukko ja Pentti Herrala. Huvitoimikunta valittiin. Seuran kahvikuppeja päätettiin lainata jäsenille korvausta vastaan. Kuppeja säilytetään Tiitasella.

Valittiin jäsenmaksujen kerääjät eri kyliin: Pentikäinen Tuorilaan, Kukko Lankoskelle, A. Muurinen Pooskeriin ja Köörtilään.

Johtokunnan kokous Ahlströmin koululla 7.9.1948: Läsnä olivat kaikki johtokunnan jäsenet. Puheenjohtajaksi tuli mv. Toivo Hannukainen, varapuheenjohtajaksi Antti Muurinen, rahastonhoitajaksi entinen kauppias T. Pulkkinen ja sihteeriksi emäntä Hilja Ravi. Karjala-Liiton kokoukseen valittiin edustajaksi Martti Tiittanen, jolle maksetaan laskun mukaan matka- ja ruokarahat seuran varoista.

Johtokunta kokoontui Hannukaisella 6.5.1948: Päätettiin ottaa osaa 500mk Äitien päivän järjestämiseen. Lahjatavarain jakelusta on syntynyt kiistaa. Tehdään kysely Pappilaan siitä, miksei anneta siirtoväelle. Valistusta väsäämään valittiin Toivo Hannukainen ja Martti Tiittanen.

Yleinen kokous pidettiin Tiittasella 17.8.1948: Valittiin johtokuntaan Pulkkisen tilalle rouva Aino Varkama ja emäntä Hilja Ravin tilalle Irja Huhtinen. Rahastonhoitajaksi valittiin Aarne Putus ja sihteeriksi Martti Tiittanen.

Johtokunta kokoontui 12.12.1948 Tiittasella. Kalevalajuhla pidettiin 28.2.1949. Tilattiin Liitolta jäsenkortteja 50kpl. Ostettiin 10kpl laulukirjoja.

Vuosikokous pidettiin Hannukaisella 5.3.1949: Läsnä 21 jäsentä. Kokouksen
puheenjohtajaksi Toivo Tuuli ja sihteeriksi Elma Laakso. Kokoustarkastajiksi Matti Tenhonen ja Arvo Hirvonen. Tulo- ja menoarvio päätyi 20.000mk. Pidetään ohjelmallisia iltamia ja hengellisiä tilaisuuksia. valittiin johtokuntaan uudeksi jäseneksi Toivo Tuuli ja Elma Laakso, varajäseniksi Martta Kukko, Eino Kukko ja Pentti Herrala.

Ravintolatoimikunnan pääemännäksi Aino Tuuli ja jäseniksi Olga Rytkölä, Irja Huhtinen ja Lahja Salo, varalle Impi Putus ja Aino Varkama.

Huvitoimikuntaan puheenjohtajaksi Toivo Hirvonen ja jäseniksi Pentti Herrala, Vilho Tenhunen, Pauli Hannukainen ja Arvo Hirvonen, Irja Huhtinen Elmaa Laakso, Elli Tiittanen, Martta Kukko ja Rastas Järjestysmiehiksi Toivo Hannukainen, Martti Tiittanen ja Aarne Putus sekä Toivo Tuuli ja
Arvo Hirvonen.

Johtokunta valitsi puheenjohtajaksi Toivo Hannukaisen ja sihteeriksi Elma Laakson ja rahastonhoitajaksi Aarne Putuksen.

Johtokunta päätti Laaksolla 7.5.1949 9 jäsenen läsnä ollessa muistaa täältä poislähtevää rouva Elina Härköstä Tuulella pidettävässä tilaisuudessa 13.3.

Päätettiin pitää tanssit Toivo Hannukaisen suulilla.

Vuosikokouksessa Matti Tenhosella 5.2.1950: Tulo- ja menoarvio päätyi 15.000mk.

Yleinen kokous pidettiin 30.3.1950, läsnä 16 jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Mustonen ja Lahja Salo. Poismuuttaneen Elma Laakson tilalle valittiin Sirkka Mustonen.

Johtokunta kokoontui 24.5.1950: Päätettiin antaa Äitienpäivää varten 750mk. Piirin neuvottelupäiville Poriin lähtevät Toivo Hannukainen ja Aarne Putus.

Johtokunta kokoontui 5.7.1950 ehdottaen, että yleinen kokous valitsisi siirtoväen ehdokkaat tuleviin kunnallisvaaleihin.

Johtokunta 12.10, 1950 päätti nyyttijuhlasta syksyllä. Lähetettiin suruadressi Ilmari Hirvoselle.

Johtokunta päätti 18.1.1951 5 jäsenen ollessa läsnä, että syyskokous pidetään 4.2.1951 Putuksella.

Edesmenneen Katri Hirvosen omaisille lähetettiin suruadressi.

Vuosikokous pidettiin August Putuksen luona 4.2.1951, jossa läsnä 20 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi tuli Eino Sikiö. jäsenmaksuksi 50mk ensimmäiseltä jäseneltä ja seuraavilta 30mk.

Tulo- ja menoarvio päätyi 25.000mk. Valittiin johtokuntaan Martti Tiittanen, Antti Muurisen tilalle Arvo Hirvonen, varajäsen Pentti Herralan tilalle Matti Tenhonen ja Martta Kukon tilalle Eino Sikiö ja Eino Kukon tilalle Toivo Hannukainen. Huvitoimikunnan puheenjohtajaksi tuli Toivo Tuuli ja jäseniksi Aino Varkama, Impi Putus, Toivo Hirvonen, Vilho Tenhonen ja Arvo Hirvonen.

Seuran toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin.

Johtokunta kokoontui August Putuksen luona 4.2.1051 johtokunnan puheenjohtajaksi Martti Tiittanen, varapuheenjohtajaksi Arvo Hirvonen sekä sihteeriksi Aino Varkama ja rahastonhoitajaksi Toivo Tuuli.

Johtokunta kokoontui Veikko ja Lyyli Hakosalolla 20.3.1951, läsnä viisi jäsentä. Tämän kirjoittaja muistaa hyvin tämän illan, koska karjalaisten pakisemisen kuuleminen oli hauskaa ja tunnelma oli karjalaisen vilkasta. Todettiin, ettei vuosina 1950 eikä 1951 ole pidetty maksullisia juhlia lainkaan. Teostolle lähetettiin tämä tieto.

Pidetään nyyttijuhla 12.4.1951.

Johtokunnan kokous Varkamalla 11.4.1951, jossa käsiteltiin Teostolta tullut kirjettä. Päätettiin maksaa 200mk Teostolle. Siirrettiin perhejuhla 20.4.1951 pidettäväksi.

Johtokunta päätti Tiittasella 12.8.1951 pitää kesäjuhlat 26.8.1951 seurojentalolla päiväjuhlana klo 13. ja iltajuhlana klo 20. Päiväjuhlan pääsymaksu 100mk. Ravintola järjestetään sinne. Paavo Mustonen myy mm. lippuja ja Inkeri Hirvonen ja Aune Jortikka tarjoilevat ravintolassa.
Tervehdyspuheen esittää Martti Tiittanen. Kuuluttajana toimii Arvo Hirvonen.

Vuosikokous pidettiin Tiittasella 17.2.1952, läsnä 17 jäsentä. Lauri Jortikka teki pöytäkirjan. Tulo- ja menoarvio päätyi 50.000mk, varajäsenen Eino Seitilän tilalle valittiin Lauri Jortikka. Tilintarkastajiksi Nestori Hyypiä ja Antti Muurinen.

Johtokunta valitsi Varkamalla 25.8.1952, jossa läsnä 9 jäsentä paikkakunnalta muuttavan Aino Varkaman tilalle sihteeriksi Sirkka Mustosen.

Yleinen kokous pidettiin 23.10.1952 Anni Kaipiolla Lankoskella. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Yrjö Laitinen. Puutarhatoimikuntaan valittiin Ella Piispa, Sirkka Mustonen ja Edvard Anttalainen.

Johtokunta kokoontui 27.11.1952 Tuulella: Päätettiin pitää pikkujoulujuhla, johon jokainen saa tuoda yhden vieraan kunniavieraana. Seuran varoja käytetään juhlan kustannuksiin. Leivotaan täytekaakku arvontaa varten.

Johtokunta kokoontui Jortikalla 15.1.1952: Päätettiin lähettää Arvo Hirvonen Harjavaltaan piirin hiihtokilpailuihin. Matkakulut seura maksoi. Seuran varoilla päätettiin ostaa lahja poismuuttavalle kaupanhoitaja Hyypiälle.

Vuosikokous pidettiin Hannukaisella 15.2.1953, jossa läsnä oli 20 jäsentä. Tulo- ja menoarvio päätyi 50.000mk. Johtokuntaan valittiin Martti Tiittasen tilalle Antti Muurinen ja Aino Varkaman tilalle Toivo Hannukainen sekä varalle Juho Olkkonen. Tilintarkastajiksi valittiin Eero Pentikäinen ja Veikko Hakosalo ja varalle Aune Jortikka ja Irja Huhtinen.

(Viljo Kaipio)

Johtokunta valitsi Hannukaisella 15.2.1953 pjaksi Toivo Hannukaisen ja vpjaksi Arvo Hirvosen, sihteeriksi Sirkka Mustosen ja rahastonhoitajaksi Toivo Tuulen. Kalevalajuhla päätettiin pitää yhteisesti toisten seurojen kanssa, mikäli ne ehdotuksen hyväksyvät.

Yleinen kokous pidettiin 17.5.1953 Tuulella, läsnä 10 jäsentä.

Keskusteltiin osanotosta ensi kunnallisvaaleihin ja päätettiin osallistua yhdellä miehellä. Päätettiin perustaa Toivo Tuulen valitsijamiesyhdistys ja sen asiamieheksi valittiin Arvo Hirvonen. Päätettiin liittyä porvarilliseen vaaliliittoon. Päätettiin osallistua puutarhan laitto kilpailuun, johon piiri innostaa.

Johtokunnan kokous pidettiin Mustosella. Valittiin poismuuttavan Sirkka Mustosen tilalle sihteeriksi Arvo Hirvosen ja varalle Inkeri Hirvosen. Lähdetään Karjala-Liiton kesäjuhliin Turkuun seuran varoilla.

Vuosikokous pidettiin Tuulella 21.3.1954, läsnä 12 jäsentä. Talousarvio rakentui 50.00mk pohjalle. Mustosen tilalle johtokuntaan valittiin Lahja Salo ja Aarne Putus. Matti Tenhusen tilalle varajäseneksi tuli Viljo Kaipio. Tilintarkastajiksi valittiin Veikko Hakosalo ja Irja Huhtinen ja varalle Impi Putus ja kaupanhoitaja Nurminen.

Johtokunta päätti Tuulella 21.2.1954 valita puheenjohtajaksi vuodelle 1954 Toivo Hannukaisen, sihteeriksi Lahja Salon ja rahastonhoitajaksi Toivo Tuulen, Tarinailta Tiittasella pidetään 7.3.

Johtokunta kokoontui Tuulella 3.2.1955, läsnä 4 jäsentä: Vuosikokous päätettiin pitää Lankosken Anttalaisella 20.2.1955 klo 12. Risteeltä lähtö klo 10.30. Päätettiin ostaa seppele August Putukselle.

Vuosikokous pidettiin Anttalaisella 20.2.1955, läsnä oli 25 seuran jäsentä. Talousarvio 40.000mk. varajäsen Lauri Jortikan tilalle E. Anttalainen. Tilintarkastajiksi valittiin Veikko Hakosalo ja Irja Huhtinen sekä varalle Heikki Nurminen ja Impi Putus.

Päätettiin muuttaa seuran sääntöjen 8§ ja 9§ niin, että yhdistyksen vuosikokous pidetään jo helmikuussa.

Vuosikokous pidettiin 19.2.1956 Tuorilassa Matti Jakosen luona, jossa oli 18 jäsentä läsnä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Jakonen ja Filip Jerkku. Johtokuntaan valittiin Antti Muurisen tilalle Martti Tiittanen ja varajäsen Viljo Kaipion tilalle Tauno Kaipio.

Tilintarkastajiksi edelleen valittiin Veikko Hakosalo ja Irja Huhtinen. 19.2.1956 pidetyssä hallituksen kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Martti Tiittanen ja varapuheenjohtajaksi Toivo Hannukainen. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi tuli Toivo Tuuli. Pikkujoulujuhlaan käytetään seuran
varoja tarveaineisiin.

Vuosikokouksessa Olkkosella 3.3.1957 läsnä oli 20 jäsentä. valittiin johtokuntaan Aarne Putuksen ja Lahja Salon tilalle entiset jatkamaan. Eroa pyytäneen Toivo Tuulen tilalle valittiin kuitenkin Toivo Tuuli edelleen. Tiittasen tilalle tuli Eino Kukko.

Tilintarkastajiksi valittiin Veikko Hakosalo ja Irja Huhtinen.

Johtokunta valitsi puheenjohtajaksi Toivo Hannukaisen.

Vuosikokous Anttalaisella 16.2.1958: talousarvio päätyi 10.000mk. Johtokuntaan: Hirvosen tilalle Tauno Kaipio ja varajäseneksi Kaipion tilalle Helvi Olkkonen. Tilintarkastajiksi Veikko Hakosalo ja Irja Huhtinen.

Vuosikokous pidettiin Tuulella 8.2.1959, läsnä 12 henkeä. jäsenmaksu korotettiin 100mk ja seuraavilta jäseniltä 50mk. Tulo- ja menoarvio päätyi 10.000mk. Johtokuntaan valittiin Lahja Salon tilalle Aino Tuuli ja Toivo Tuuli valittiin uudelleen. Tilintarkastajiksi valittiin Veikko Hakosalo ja Irja Huhtinen sekä varalle Eero Tuuli ja Lyyli Hakosalo.

Puheenjohtajaksi valittiin Toivo Hannukainen, sihteeri ja rahastonhoitaja Aarne Putus.

Vuosikokous pidettiin 31.1.196+0 Hannukaisella, läsnä oli14 jäsentä.

Tilintarkastajiksi valittiin Eero Tuuli ja Irja Huhtinen ja varalle rouva Alen ja Lyyli Hakosalo. Lahjoitettiin Räisälän kansanopiston laajennukseen 2.000mk.

Johtokunta valitsi puheenjohtajaksi Hannukaisen ja sihteeri rahastonhoitajaksi Putuksen.

Vuosikokouksessa Anttalaisella 5.2.1961, läsnä oli 17 jäsentä. tilintarkastajiksi Eira Koskenniemi ja Irja Huhtinen ja varalle Alen ja Lyyli Hakosalo.

Vuosikokous pidettiin 21.1.1962 Hannukaisen talossa, läsnä oli 8 jäsentä. Tilintarkastajaksi valittiin Irja Huhtinen ja Valtteri Alen sekä varalle Lahja Alen ja Lyyli Hakosalo.

Vuosikokous pidettiin 3.2.1963 Olkkosella, läsnä oli 13 henkilöä. Päätettiin kantaa jäsenmaksuna jäseneltä 1mk ja toiselta 0,50mk. Toivo Tuulen tilalle johtokuntaan valittiin Martti Tiittanen ja Aino Tuuli jatkamaan. Tilintarkastajiksi Valtteri ja Lahja Alen ja varalle Irja Huhtinen ja Eero Tuuli.

Puheenjohtajaksi Martti Tiittasen, varapuheenjohtajaksi E. Anttalaisen ja sihteeri-rahastonhoitajaksi A. Putuksen.

Vuosikokous 8.3.1964 Anttalaisella, jossa oli paikalla 20 henkilöä. Valittiin Tauno Kaipion tilalle E. Anttalainen. Päätettiin tehdä kesäaikaan retki johonkin maatalousnäyttelyyn. Johtokunta kokoontui ja valitsi puheenjohtajaksi Martti Tiittasen ja varapuheenjohtajaksi E. Anttalaisen, sihteeri-rahastonhoitajaksi Toivo Tuuli.

Johtokunnan kokous 31.5.1964 Mauri Tattarin kotona, läsnä 4 jäsentä. Avustettiin 20mk vammaisten lasten leirikustannuksiin.

Johtokunta kokoontui 13.12.1964 Tiittasella, läsnä oli 6 jäsentä. Karjala Liiton viesti vastaanotetaan Martti Tiittasen luona ja sieltä se lähtee Ahlaisiin Tiittasen, Toivo Tuulen, Toivo Hannukaisen ja Jussi Olkkosen mukana Tuulen autolla. Matkakulut 10mk kustannetaan seuran varoilla.

Vuosikokous pidettiin 7.2.1965 Juho Olkkosen luona, läsnä 20 jäsentä. Päätettiin osallistua Karjalaliiton 25vuotisjuhlaan. Matka tehdään Ahlaisten Karjalaseuran kanssa. Johtokunta valitsi puheenjohtajaksi Tiittasen, varapuheenjohtajaksi E. Anttalaisen sekä sihteeri rahastonhoitajaksi Toivo Tuulen.

Vuosikokous pidettiin 30.1.1966 Juho Olkkosen luona, läsnä 20 jäsentä. Kokous oli seuran 20-vuotiskokous. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Laitinen ja Aulis Hannukainen. Eino Kukon tilalle johtokuntaan tuli Mauri Tattari.

Puheenjohtajaksi Martti Tiittanen, varapuheenjohtajaksi E. Anttalainen sekä sihteeri-rahastonhoitajaksi Toivo Tuuli.

Vuosikokous pidettiin Tiittasella 29.1.1967, läsnä oli 15 jäsentä. valittiin edesmenneen Edvard Anttalaisen tilalle johtokuntaan Väinö Laitinen. Päätettiin lähteä kesällä Turkuun Karjala-Liiton vuosijuhlaan. Puheenjohtajaksi valittiin Tiittanen ja varapuheenjohtajaksi Väinö Laitinen. Toivo Tuuli jatkaa tehtävissään.

Vuosikokous pidettiin 21.1.1968 Säästöpankin kerhohuoneessa, läsnä 14 jäsentä. Tilintarkastajina Alenin puolisot ja varalle Jaakko ja Anna-Liisa Hanhilahti. Vanhat jatkavat johtotehtävissä.

Vuosikokous pidettiin Juho Olkkosen talossa 2.2.1969, läsnä oli 14 jäsentä. Johtokunta jatkaa entisellä kokoonpanolla. Puheenjohtajaksi tuli Toivo Hannukainen ja varapuheenjohtajaksi Väinö Laitinen. Tuuli jatkaa edelleen.

Vuosikokous pidettiin 25.1.1970 Väinö Laitisen talossa, läsnä oli 14 jäsentä. Merikarvian Karjalaisseura ry päätettiin muuttaa nimeksi Merikarvian Karjalaiset ry.

Puheenjohtajaksi valittiin Mauri Tattari ja varapuheenjohtajaksi Väinö Laitinen. Tuuli jatkoi edelleen.

Yleinen kokous pidettiin Toivo Olkkosen talossa 3.5.1970, läsnä oli 14 jäsentä. Päätettiin osallistua Helsingissä Karjala-Liiton 30
-vuotisjuhlaan. Lähdetään sinne Toivo Lähteenmäen linja-autolla. Seuran nimi muutetaan yksimielisesti Merikarvian Karjalaiset ry.

Vuosikokous pidettiin 7.2.1971 Juho Olkkosen luona, läsnä 17 jäsentä. Puheenjohtajaksi tuli Mauri Tattari ja varapuheenjohtajaksi Väinö Laitinen. Tuuli jatkaa edelleen.

Vuosikokous pidettiin 6.2.1972 Juho Olkkosen talossa, läsnä 18 henkilöä. Jäsenmaksu korotettiin 2mk henkilöltä. Päätettiin myöntää Karjala Liitolle Heimotalon rakennusrahastoon 100mk.

Vuosikokous pidettiin 4.2.1973 Juho Olkkosella, läsnä 18 henkilöä.

Huom! Toimintaselostus vuodelta 1977 on jossain olemassa! Tarinailtoja on ollut 5 kertaa! Liiton kesäjuhlilla oli 5 osanottajaa. Säästö edelliseltä vuodelta 764,36 mk. Kuluneen vuoden tulot olivat 214,75mk.

Toimintaselostus vuodelta 1978 kertoo seuran jäsenluvun olevan 18. Tarinailtoja on ollut 3, vuosikokous ja 1 johtokunnan kokous. Yksi surunvalittelukäynti on suoritettu. Säästö edelliseltä vuodelta on 953,19mk ja kuluneen vuoden tulot 180mk, yhteensä 1.133,19mk.

Johtokunnan kokous pidettiin 4.2.1973 Juho Olkkosen luona: puheenjohtajaksi Mauri Tattari, varapuheenjohtajaksi Väinö Laitinen ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Kyösti Anttalainen.

Vuosikokous pidettiin 3.2.1974 Juho Olkkosella, läsnä oli 15 henkilöä.

Kyösti Anttalainen tuli varsinaiseksi johtokunnan jäseneksi.

Keskusteltiin tulevaan Karjalataloon tutustumismatkasta.

Vuosikokous pidettiin Juho Olkkosella 2.2.1975 kello 13, läsnä oli 12 jäsentä. Toivo Tuulen muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä. Toivo Tuulen tilalle valittiin Aulis Hannukainen. Hanhilahdet valittiin tilintarkastajiksi. Karjalataloon lähdetään.

Vuosikokous pidettiin 1.2.1976 klo 13 Anttalaisella, läsnä oli 8 jäsentä.

Vuosikokous pidettiin 6.2.1977 klo 13 Juho Olkkosella, läsnä 10 jäsentä. Jäsenmaksu nostettiin 3mk jäseneltä.

Vuosikokous pidettiin Mauri Tattarin luona 5.2.1978, läsnä oli 14 jäsentä. Puheenjohtajaksi tuli Aulis Hannukainen ja sihteeri rahastonhoitajaksi Kyösti Anttalainen. Toivo Hannukaisen tilalle tuli johtokuntaan Aulis Hannukainen.

Vuosikokous pidettiin Tattarin luona 11.2.1979 klo 13. Tilintarkastajiksi tulivat Toivo ja Eeva Olkkonen.

Vuosikokous pidettiin Kyösti Anttalaisella 4.3.1980 klo 19, läsnä oli 6 jäsentä.

22.3.2004 Anttalaisella kokoontuneet entiset Merikarvian Karjalaiset ry:n jäsenet päättivät palaverisissaan 22.3.2004 lahjoittaa yhdistyksen jäljellä olevat varat 200mk Satakunnan Syöpäyhdistyksen Merikarvian osastolle käytettäviksi nuorten syöpäpotilaiden hyväksi. Varojen nostajaksi valtuutettiin Kyösti Anttalainen. Läsnä olivat: Väinö Laitinen, Meeri Laitinen, Mauri Tattari, Lea Tattari, Eeva Olkkonen, Kyösti Anttalainen ja Anneli Anttalainen.

Merikarvian Karjalaiset ry on merkitty muutosilmoituksella 30.3.1973. Yhdistyksen rekisterinumero on nyt 103619, kun entinen oli 42100.

Kyösti Ilmari Anttalainen, s. 22.3.1935 Kuolemanjärvellä, mv. Lankoskelta.

Väinö Olavi Laitinen, s. 1.4.1930 Hiitolassa, Alakylästä

Mauri Johannes Tattari, s. 16.3.1931 Hiitolassa, Pappilan kylästä

Yhdistyksen tilikirja 1952-

Jäsenmaksutili, ompeluseuratili ja huvitili sekä kulunkitili.

On hienoa, että kirjanen on säilynyt jälkipolville saakka. Näin tiedämme jotain, miten ja millä miehityksellä yhdistys toimi.

Tämä tietopaketti oli käytössämme, kun kokoonnuimme Karjalaisiltaamme vuonna 2016.
Päivitetty 8.9.2023 - Tulostettava versio -
 
 
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations OyLisätietoa evästekäytännöstä