Seura
Uu­ti­sia
His­to­riik­ki
Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri
Seuran toimintaa
Merikarvian kylätaulut ja maankohoamismerkki
Menneet tapahtumat ja hankkeet
Pe­rus­ta­mi­nen
Merikarvia-seuran säännöt
Merikarvian joulu...
Pu­hei­ta
Merikarvia-seuran 10- ja 20-v juhlat
Merikarvia-seuran 30-vuotis juhla
Myytäviä tuotteita
Seura > Menneet tapahtumat ja hankkeet > Menneitä hankkeita > Merikalastajan sanakirja hanke ja merikalastuksesta

Merikalastajan sanakirja hanke ja merikalastuksesta

Juhani Mellanoura kirjoitti Merikalastajan sanakirjan
Merikalastaja-sanakirja -hanke
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n ja Merikarvia-seura ry:n yhteinen kalastuskulttuurihanke käynnistyi vuoden 2015 lopussa, kun Pohjois-Satakunnan LEADER-ryhmä ja Satakunnan ELY-keskus myönsivät hankkeelle tarpeellisen tukirahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Merikalastajien sanakirjaa varten koottiin arvokasta muistinvaraista tietoa merikarvialaisesta aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Se sisältää pyyntiteknistä tietoa, kertomuksia ja sanontoja, jotka valaisevat paikkojen luonnetta ja pitävät yllä kalastuskulttuurin paikallista erityisyyttä.

Sanakirjaa varten on haastateltu nauhurin kanssa tai ilman liki viittäkymmentä kalastajaa tai heidän lapsiaan, sukulaisiaan sekä muita merelliseen kalastuskulttuuriin perehtyneitä harrastajia. Monia paikallisia asiantuntijoita on haastateltu useita kertoja. Haastattelutilanteissa emme asettaneet kyseenalaiseksi haastateltavien asiantuntemusta, perinnetietoa ja muistikuvia, vaan me arvostimme heidän usein tulenpalavaa halua kertoa tarinaansa. Haastattelijan tehtävänä oli kuunnella ja harvoina hiljaisina hetkinä ruokkia keskustelun etenemistä uusilla aihepiireillä.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n kotisivuille www.selkamerenystavat.fi osastoon ”Hankkeet” on koottuna 25 vuonna 2016 nauhoitettua ja muistion muotoon kirjoitettua haastattelua ja 10 aiemmin 1990-luvulla nauhoitettua haastattelua. Litteroiduissa haastatteluissa on pyritty säilyttämään puheenomaisuus, niin että tekstistä välittyy kalastajan kieli ja murre. Litteroiduissa haastatteluissa esiintyvät ja suurimmalta osin sanakirjasta löytyvät Merikarvian murteen mukaiset kalastustermit olemme kursivoineet haastattelumuistioihin. Paikannimiä koskevat sanat olemme lihavoineet ja niihin löytyy usein mielenkiintoinen tarina hankkeen tuottamasta sähköisestä karttajärjestelmästä.
Sanakirja käsittää yli 1000 merikarvialaista kalastuskulttuuriin liittyvää sanaa ja nimeä. Merellisen sanakirjaan sisältyvät kalastusta, pyynti- ja kulkuvälineitä, vesillä liikkumista ja luonnonilmiöitä kuvaavat sanat ja verbit. Sanastossa käsitellään kaikkiaan 23 eri teemaa. Sanakirjassa on esitetty kalastusesineitä, pyydysten osia tai pyyntitavoista käytettyjä termejä, vaikka sen käyttö olisi rajoittunut vain yhteen kylään. Sanasto kuvaa myös kalastajille tärkeää saaristoympäristöä, merimaisemaa ja linnustoa. Sanan seliteosan sarakkeella murresanalle ei aina ole pelkästään esitetty suomenkielestä vastinetta, vaan siihen on voitu lisätä sanaan liittyvää paikallista tietoa. Lisäksi olemme haastatteluista tai paikallisten asukkaiden puheista poimittujen sitaattien avulla voineet valaista murresanan merkitystä ja käyttötapaa syvällisemmin.

Hankkeen valmistama digitaalinen kartta kytkee paikkaan sidotun nimistön ja kalastuksen tarinaperinnön yhteen tarkan maantieteellisen sijainnin kanssa. Talkootyönä tehtyjen haastatteluiden avulla saatiin selkoa edeltäneiden sukupolvien saarille, yksittäisille kiville, matalikoille ja kalapaikoille antamia nimityksiä. Kartoille paikallistettiin lähes tuhat kalastajien tuntemaa kohdetta, joilla on nimi ja monilla siihen liittyvä mielenkiintoinen tarina.
Suosittelemme käytettäväksi kaikkia kolmea aineiston osaa rinnakkain. Ne täydentävät toisiaan ja yhdessä ne muodostavat toimivan kokonaisuuden. Mikäli esimerkiksi karttapaikkaan liittyvässä tarinassa esiintyy lukijalle outo termi, niin siihen löytyy selitys sanakirjasta ja haastatteluaineistossa on kenties siihen liittyvä paikallinen tarina.

Lauri Hakosalo. Lasse Lovén ja Juhani Mellanoura allekijoittavat Merikalastajain valmiin sanakirjan loppuraportin.
Alla olevat kuvat ovat Merikalastajan sanakirjan postereiden luovutustilaisuudesta 13.1.2017 Merikarvian kunnanvirastolla.
Päivitetty 14.4.2022 - Tulostettava versio -
 
 
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations OyLisätietoa evästekäytännöstä